3 Neuvěřitelné modlitby archanděla Rafaela za uzdravení

Modlitba k archanděla Rafaela Foto

V tomto příspěvku objevíte nejsilnější modlitby archanděla Rafaela za uzdravení.Ve skutečnosti:Rafael v hebrejštině znamená Bůh uzdravuje a je známý jako Božský léčitel. Doufám, že tyto modlitby pomohou uzdravit ty, kteří to potřebují, fyzicky i duchovně.

Jste připraveni naučit se mé oblíbené modlitby ke svatému Rafaelovi archandělovi?Začněme.

Modlitba k archandělu Rafaelovi

Ó slavný archanděli sv. Rafaeli, velký princi nebeského dvora, jsi proslulý svými dary moudrosti a milosti. Jste průvodcem těch, kteří cestují po zemi nebo po moři nebo vzduchem, podporují strádající a útočiště hříšníků. Prosím vás, pomozte mi ve všech mých potřebách a ve všech strastech tohoto života, jako jste kdysi pomohli mladému Tobiášovi na jeho cestách. Protože jsi boží lék, pokorně tě prosím, abys uzdravil mnoho slabostí mé duše a nemoci, které trápí mé tělo. Zvláště vás prosím o laskavost (zde zmíňte svůj zvláštní záměr) a velkou milost čistoty, abyste mě připravili na chrám Ducha svatého. Amen.

Krátká modlitba ke svatému Rafaelovi archandělovi

Svatý Rafael, archanděl, šíp a medicína božské lásky, zranil naše srdce, prosíme tě s hořící láskou Boží a nechť se tato rána nikdy nezahojí, abychom i v každodenním životě mohli vždy zůstat na cestě lásky a překonat všechny věci pomocí lásky. Amen.

Modlitba zasvěcení svatému Rafaelovi

Svatý archanděl Rafael, který stojíš tak blízko Božího trůnu a nabízíš mu naše modlitby, uctívám tě jako zvláštního Božího přítele a posla. Vybral jsem si tě za svého patrona a přál bych si tě milovat a poslouchat jako mladý Tobias. Zasvěcuji ti své tělo i duši, veškerou svou práci a celý svůj život. Chci, abys byl mým průvodcem a rádcem ve všech nebezpečných a obtížných problémech a rozhodnutích mého života. Pamatuj, nejdražší svatý Rafaeli, že Boží milost tě zachovala s dobrými anděly v nebi, když byli pyšní uvrženi do pekla. Proto vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji proti světu, tělu a ďáblu. Ochraňuj mě před všemi nebezpečími a každou příležitostí hříchu. Vždy mě nasměrujte na cestu míru, bezpečí a spásy. Obětujte mé modlitby k Bohu, jak jste přednesli Tobiášovy modlitby, abych na váš přímluvu získal milosti nezbytné pro spásu mé duše. Pamatujte na mě a vždy mě proste před Tváří Syna Božího. Pomoz mi věrně milovat a sloužit svému Bohu, zemřít v Jeho milosti a konečně si zasloužit, abych se k tobě připojil ve vidění a chvále Boha navždy v nebi. Amen.

Teď jsi na řadě

A teď bych vás chtěl slyšet.

Kterou z těchto modliteb archanděla Rafaela máte nejraději?Jak se archanděl svatý Rafael dotkl vašeho života?

Ať tak či onak, dejte mi vědět zanecháním komentáře níže hned teď.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články