Modlitba ke svatému Judovi: patron beznadějných případů

V tomto příspěvku se dozvíte zvláštní modlitbu ke Svaté Judě, patronce beznadějných případů a ztracených příčin.Ve skutečnosti:Bylo prokázáno, že tato modlitba novény dokáže zázraky pro ty, kteří zoufale potřebují pomoc.Přečtěte si, abyste se naučili modlitbu svatého Judy?

Začněme!Modlitba ke svatému Judovi Tadeášovi

Fotka modlitby ke svatému JudoviÓ nejsvětější apoštoli, svatý Judo, věrný služebníku a příteli Ježíši, Církev tě ctí a vzývá tě všeobecně, jako patrona beznadějných případů a věcí téměř zoufalých.

Modlete se za mě, který jsem tak nešťastný. Využij, prosím tě, té konkrétní výsady, která ti byla udělena, aby přinesl viditelnou a rychlou pomoc tam, kde si o pomoc téměř zoufal.

Přijďte mi pomoci v této velké potřebě, abych mohl obdržet útěchu a pomoc nebe ve všech svých potřebách, souženích a utrpeních, zvláště ...

(sem vložte svou prosbu o modlitbu)

... a abych mohl s tebou a všemi vyvolenými chválit Boha po celou věčnost.

Slibuji ti, požehnaný Judo, že budeš vždy pamatovat na tuto velkou přízeň, vždy tě ctít jako svého zvláštního a mocného patrona a vděčně podporovat oddanost tobě.

Amen.

Žádost o modlitbu sv. Judy

Kliknutím sem odešlete modlitbu ke Sv. Judě

Modlitbu svatého Judy Tadeáše lze použít k požádání o pomoc, když pomoc zoufale potřebujete.

Jednou z nejčastějších příčin, pro které se svatý Juda odvolává, je uzdravování nemocí, ale je také známo, že pomáhá těm, kteří nemají zaměstnání nebo trpí finančními potížemi.

Je patronem zoufalých příčin, ztracených příčin a ztracených článků. Je také patronem zoufalých situací, které lze pomocí ostatních, ne -li sami, otočit. Ve skutečnosti jeho jméno v řečtině znamená být zachráněn nebo být doručen.

Mnoho lidí se obrací na Saint Jude o pomoc, když se pokusili vyřešit problém sami, ale neuspěli. Několik důvodů, proč lidé čtou modlitbu sv. Judy, může zahrnovat potřebu:

  • Finanční pomoc při placení neočekávaných účtů
  • Další peníze na zaplacení měsíčního nájmu nebo splácení hypotéky
  • Hotovost na úhradu velkých účtů za lékařskou péči
  • Léky na chronické zdravotní problémy nebo smrtelné onemocnění
  • Zázraky k řešení naléhavých problémů

Modlitba novény sv. Judy (9 dní)

Novéna znamená latinsky devět a je to řada modliteb, které se čtou jednou denně po dobu devíti po sobě jdoucích dnů.

Modlitby novény jsou zvláštní, protože představují devět dní, kdy se 12 apoštolů společně modlilo před Letnicemi (Skutky 1: 4-5). Po devíti dnech modlitby byli apoštolové naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, když jim to Duch přednesl (Skutky 2: 4).

Tato biblická událost je důvodem, proč je třeba modlitbu nové svaté Judy číst jednou denně po dobu 9 po sobě jdoucích dnů.

Během této novény prosíme, aby se svatý Juda přimluvil nebo zasáhl za nás, protože naše problémy jsou příliš velké na to, abychom je vyřešili sami.

Svatý Svatý Judo! Apoštol a mučedník, velký ve ctnosti a bohatý na zázraky, blízký příbuzný Ježíše Krista, věrný přímluvce za všechny, kdo tě vzývají, zvláštní patron v době potřeby; k tobě se z hloubi srdce uchýlím a pokorně tě prosím, jemuž Bůh dal tak velkou moc, aby mi přišel na pomoc; pomozte mi nyní v mé naléhavé potřebě a splňte moji vážnou petici. Nikdy nezapomenu na tvé milosti a laskavosti, které mi získáš, a udělám vše pro to, abych ti šířil oddanost. Amen.

Proč se modlit ke Svaté Judě, patronce beznadějných případů a ztracených příčin?

Svatý Juda, také známý jako Judas Thaddaeus, byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Nesmí být zaměňována s Jidášem Iškariotským, Kristovým zrádcem. Judas Thaddaeus je v bibli často jednoduše označován jako Jude.

Kvůli dvěma apoštolům, Jidášovi Tadeášovi a Jidášovi Iškariotskému, kteří měli stejné křestní jméno, se věřilo, že se mnoho křesťanů vyhýbá modlitbě o pomoc od sv. Judy, protože nechtěli náhodou zavolat špatného Jidáše.

Mnozí věřili, že jelikož byl svatý Juda v modlitbě často přehlížen, začal dychtivě pomáhat každému, kdo ho požádal o přímluvu. Natolik, že by pomohl s téměř jakoukoli ztracenou věcí nebo beznadějným případem, aby dokázal svou oddanost Kristu.

Proto je patronem zoufalých případů a ztracených příčin v římskokatolické církvi.

Podle Nového zákona byl svatý Juda Ježíšovým příbuzným, možná jeho bratrem nebo bratrancem (Matouš 13: 55–56). Říkalo se o něm, že byl tesař (Marek 6: 3).

Kázal v Jeruzalémě a Samaří. Nakonec byl umučen v Persii tím, že byl rozřezán na dvě části, poté byl pohřben nejmenovanou ženou a jeho tělo bylo zázračně znovu spojeno.

Východní pravoslavná církev slaví svůj svátek 28. října.

Co dělat poté, co řeknete svatou Judu

Poté, co se pomodlíte ke svatému Judovi, můžete být v pokušení sedět a čekat, ale to by byla velká chyba.

Bůh denně dělá zázraky a chce vám také pomoci. Někdy nás však Bůh místo toho, aby za nás vykonal zázračnou práci, ukazuje správným směrem a žádá nás, abychom jednali.

(Nakonec jsme byli na Zemi, abychom oslavovali Boha ve všem, co děláme, ne naopak.)

Jedním ze způsobů, jak můžeme ostatním ukázat Boží charakter, je převzít odpovědnost za své problémy, být pokorní a požádat o pomoc, když ji potřebujeme.

Poté, co řeknete modlitbu svatého Judy, je zde několik věcí, které můžete udělat, abyste získali pomoc s vašimi problémy:

Co dělat dál, pokud čelíte uzavření trhu

Pokud nejste schopni splácet hypotéku a hrozí vám exekuce, stále může existovat naděje.

Americké ministerstvo pro bydlení a rozvoj měst (HUD) poskytuje bezplatný seznam schválených poradců pro zamezení uzavření trhu po celé zemi. Tito poradci mohou nabídnout informace a pomoc, které vám pomohou vyhnout se uzavření trhu.

Poté, co kontaktujete poradce, byste měli svému věřiteli oznámit, že pracujete na vyřešení situace uzavření trhu. Studie ukázaly, že majitelé domů, kteří dostávají poradenství při uzavření trhu, mají mnohem menší pravděpodobnost, že přijdou o svůj domov, a mohou získat podstatné snížení jejich měsíčních splátek hypotéky po vstupu do programu úpravy půjčky.

Kliknutím sem najdete poradce pro vyhnutí se uzavření trhu ve vašem okolí

Co dělat dál, pokud máte účty po splatnosti

V případě, že se vám hromadí účty po splatnosti, ale cítíte se beznadějně a zdrceni, je k dispozici pomoc.

Poradenské agentury pro spotřebitelský úvěr jsou neziskové organizace, které poskytují finanční pomoc potřebným. Mohou vám pomoci vymyslet plán na splacení dluhu, zvýšení úspor a zlepšení vaší finanční situace.

Mezi nejběžnější řešení, která tyto agentury poskytují, patří plány správy dluhu, vyrovnání dluhu a vyjednávání dluhu.

Kliknutím sem si objednáte soukromé koučování

Co dělat dál, pokud máte vážné zdravotní problémy

Pokud máte vážné zdravotní problémy a nevíte, kam se obrátit, existuje mnoho možností pro osoby s nízkými příjmy a osoby bez zdravotního pojištění.

Zvažte návštěvu zdravotního střediska podporovaného správou zdravotních prostředků a služeb. Tato centra jsou komunitní a nabízejí pacientům primární a preventivní péči bez ohledu na jejich platební schopnost.

Kliknutím sem najdete komunitní zdravotní středisko ve vašem okolí

Teď jsi na řadě

A teď bych vás chtěl slyšet.

Co pro vás znamená modlitba svatého Judy?

Jak svatý Juda, patron svatých beznadějných případů, zasáhl váš život?

Dejte mi prosím vědět tím, že hned teď zanecháte komentář níže.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články