Sun Conjunct Chiron: Synastry, Natal a Transit Význam

Chiron symbolizuje psychická a duchovní zranění, instinkt sebezáchovy a naše hledání smyslu. Aspekt Sun Conjunct Chiron může být inspirativní nebo frustrující v závislosti na tom, jak moc jsme ochotni se vypořádat s problémy, které tento tranzit přináší.Ukazuje to na hlubokou duchovní ránu, kterou je velmi těžké zahojit, a v mnoha případech jedinec netuší, že takovou ránu má. Navenek mohou někdy vypadat docela dokonale, ale pod nimi je prázdnota a intenzivní osamělost, emocionální paralýza, která může trvat celý život.Sun Conjunct Chiron Synastry Význam

Spojení Slunce a Chironu představuje aspiraci na zapojení se do někoho, kdo má v životě vyšší účel nebo poslání. Osoba s tímto umístěním by mohla být znovuobjevení učitele, gurua, léčitele nebo posla, který byl nějakou dobu pryč.Sun Conjunct Chiron synastry odhaluje, že vysoká etika a standardy mohou být ohroženy způsoby, které jsou méně než poctivé. Toto zarovnání může naznačovat citového vydírání nebo někoho, kdo je obětí citového vydírání.

Lidé v Sun Conjunct Chiron mají často velké srdce, ale jejich hodnoty nejsou hluboce zakořeněny. Tito lidé, když byli mladší, mohli použít manipulaci nebo vydírání druhých, což má tendenci pokračovat. Proto je důležité ve vztazích s tímto spojením zdůrazňovat poctivost.Sun Conjunct Chiron je velmi silný, dojemný a téměř vždy nepohodlný aspekt. Síla energie Chiron je tak intenzivní, že téměř vždy vyvolává silnou reakci u Slunce.

Důvody pro to s největší pravděpodobností spočívají ve zkušenostech v dětství a dětství, kdy osobní vůle funguje na své nejvíce nekompromisní úrovni. Pokud dokážete pochopit, co vyvolává tuto reakci, skrývá se v tom poklad sebepoznání, který může vést k mimořádnému životu.Aspekt Chirona spojeného se Sluncem se může projevit mnoha způsoby. Pozitivní je, že pokud v tomto vztahu existuje smysl pro odpuštění a soucit (a chtějí -li oba lidé tyto atributy využít), může mít tento aspekt na vztah velmi pozitivní vliv.

Oba lidé mohou navzájem sdílet své zranitelnosti a mohou si navzájem pomáhat při řešení problémů, které vyplývají z hlubokých nebo potlačovaných bolestí. Často v sobě navzájem přinášejí to nejlepší, protože mohou být katalyzátory změn a kultivovat to, co je na druhém člověku zdravé a krásné.

Sun Conjunct Chiron Natal Chart Význam

Slunce hovoří o našem egu, naší vitalitě, našem osobním pocitu dobrého pocitu a vystupování a sebevědomí. Chiron na druhé straně mluví o našich psychických ranách a procesu hojení.

S tímto aspektem Slunce se můžeme cítit izolovaněji než průměrný člověk nebo nějakým způsobem odpojeni od ostatních. Ve světě se můžeme cítit trochu ztraceni. Toto odpojení, které cítíme, se může také hlouběji dotknout otázek opuštění z dětství nebo možná i v minulých životech.

Když se narodíte se Sluncem ve spojení s Chironem, je to jako vaše osobní životní povolání čelit a léčit bolest.

Dotyčná bolest může být fyzická nebo emoční, stejně jako si ji můžete způsobit sami nebo vám ji podávají jiní. Pokud tuto energii nebudete směrovat produktivně, může to způsobit opakující se vzorce hněvu, deprese nebo závislosti.

Slunný konjunkt Chiron znamená, že Slunce a Chiron společně posilují osobnost s vyšším smyslem pro účel a velkou touhou pomáhat druhým, někdy dávajícím pocit, že je na misi od Boha. Ego člověka bylo transformováno do služby.

Sluneční konjunkce Chiron může indikovat problémy s fyzickým tělem, jako jsou chronické bolesti hlavy, nehody, nemoci a problémy s krví. V určitých situacích může být pro domorodce obtížné se vyrovnat. Může být také náchylný ke kritice vůči ostatním, kteří si neváží osobních úspěchů nebo hmotného bohatství.

Interpretace nativní mapy Sun Conjunct Chiron v sobě skrývá potenciál intenzivního pocitu s tendencí k utrpení. Tato osoba je schopna hlubokého pocitu soucitu, který se snadno změní v psychické utrpení, když se zamilují a připoutají.

Spojení Slunce a Chironu ve vašem natálním diagramu naznačuje, že máte vysoce vyvinutý smysl pro sebe sama a touhu pomáhat druhým. Jste silní i citliví, vyvažujete své síly soucitem a vytváříte silnou identitu, která je hluboce spojena s vaším smyslem pro účel.

Duševní povaha této energie je jednou z nejdůležitějších věcí, které je třeba vzít v úvahu při prožívání vlivu Chironova aspektu spojeného se Sluncem. Toto umístění vám může poskytnout velmi silný smysl pro to, proč jste v tuto chvíli na planetě.

Touha pomáhat druhým s jejich vlastními problémy může být silná, protože máte talent najít jejich slabá místa. To znamená, že vaším úkolem může být jen je poslouchat nebo vést určitým směrem, než za ně všechno napravovat.

Význam tranzitu Sun Conjunct Chiron

Sluneční konjunkt Chiron je obtížný aspekt, který signalizuje konec aktuální životní fáze. Chiron zahrnuje rány a hojení. V synastrii to znamená, že pravděpodobně uvidíte tvrdou stránku svého partnera, zvláště pokud jste pečující a citliví.

Přechod Chironu spojeného se Sluncem může přinést povědomí o potlačeném hněvu nebo minulých zraněních, což může být velmi pozitivní krok vpřed ve vašem životě. A tento tranzit může také přinést pocit nehodnosti, takže se budete cítit nehodní lidí, kteří vás milují.

Cílem tohoto tranzitu je, aby se váš život počítal s každým dalším člověkem, kterého potkáte, protože pokud jde o tyto lidi, nosíte jejich naděje a sny ve svých rukou. Potřebují a vyžadují vaše porozumění.

Transit Chiron tranzitu Sun přináší lekce o tom, jak čelit vašim zraněním. Dává nevědomému nutkání rozbít předsudky a konvenční struktury, porozumět a objevit kořeny svého bytí.

Toto časové období může být pro mnohé těžké přijmout, protože může vést ke změnám, které zatím nejste ochotni zažít. Je to přechodné období, kdy se občas cítíte nevyrovnaní a zraněni, protože vás životní okolnosti vytlačují ze své komfortní zóny. Tehdy se buď naučíte růst, nebo se budete navždy cítit jako zraněná oběť, protože jste s tím nic neudělali.

Tranzitující sluneční konjunkt Chiron přináší zvláštní druh úzkosti, od nutnosti vyrovnat se s bolestí a utrpením druhých. Tento tranzit může také znamenat čas, kdy se musíte odvážně postavit a vyřešit bolestivé situace, které váš život trápily.

Teď jsi na řadě

A teď bych vás chtěl slyšet.

Máte ve své natální nebo synastrické tabulce Sun konjunkt Chiron?

Co si myslíte, že tento aspekt znamená?

Zanechte prosím komentář níže.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články