Sun Conjunct Pluto: Synastry, Natal a Transit Význam

Ke konjunkci Slunce a Pluta dochází, když se Slunce spojuje (tranzituje) přes Pluto a tento aspekt odráží různé aspekty vašeho života.

Spojení Slunce Pluto představuje spojení mezi dvěma planetami, které ve vašem vztahu vytvářejí zvýšenou intenzitu, ať už je pozitivní nebo negativní. Sluneční konjunkt Pluto je jedním z nejintenzivnějších astrologických aspektů synastrie a může představovat konečné spojení nebo nejhlubší boje o moc.Sun Conjunct Pluto je vzácné astrologické vyrovnání, které je spojeno s velkou mocí a vysokým duchovním dosažením. Na negativní straně může toto umístění Slunce ve vašem rodném diagramu vyvolat pocit nejistoty nebo suverénní osobnosti a energie.Sluncem spojená planeta je místo, kde jsou Slunce a planeta zarovnány v grafu, což může být extrémně silný čas a velmi pozitivní vliv na vás. Nelze popřít, že když se Slunce a planeta spojí, učiní váš život cílevědomější, silnější a okamžitou energií karmy!

Sun Conjunct Pluto Synastry Význam

Synastry aspekty mezi jakýmikoli dvěma lidmi jsou shodou, ke které dochází, když se Slunce horoskopu jedné osoby spojí nebo je zarovnáno s Plutem horoskopu druhé osoby.To může být buď dobré, špatné nebo neutrální v závislosti na dalších aspektech, které to ovlivňují, a bude to znamenat vztah, který kombinuje hlubokou duchovní intenzitu se stejným množstvím síly.

Sun Conjunct Pluto je silná a hluboká přitažlivost, která se může projevit mezi dvěma velmi silnými osobnostmi. Tato kombinace naznačuje, že pár může spolupracovat na dosažení finančního, emocionálního a fyzického bezpečí. Musí se naučit, jak se navzájem vypořádat s intenzivními emocemi.

Pokud je vaše druhá polovina Pluto spojující Slunce, je pravděpodobné, že z nich vychází velká kontrola. Možná vás zaujme jejich magnetismus a síla, kterou nad vámi mohou mít. Jejich síla a vášeň pro vás mohou být zneklidňující a znepokojující, protože vás tlačí směrem, o kterém si možná myslíte, že není pro vás nejlepší.Prostřednictvím vašeho Slunce k jejich Plutu nebo naopak můžete dosáhnout hlubokého spojení sdílené síly a osobní transformace. Jste přitahováni k této silné osobě, protože vás toho musí tolik naučit o sobě.

Pomáhají vám prolomit zatemňující závoje nevědomosti nebo popření toho, kdo jste a co to je, co motivuje vaše nejhlubší touhy a záměry.

Sluneční spojka Pluto Natální význam

Toto je silný aspekt. Označuje dynamický a vášnivý vztah a intenzivní kreativní výraz. Mnozí se sluneční konjunkturou Pluto jsou velmi umělečtí a talentovaní, nebo mají vrozený osud nějakým způsobem změnit svět.

Tento aspekt vám pomáhá věřit ve vaše nápady a projekty. Nebojte se konfliktů nebo konfrontací a můžete se postavit proti komukoli v jakékoli aréně. Pohon tohoto aspektu je extrémně silný a uděláte vše pro to, abyste dosáhli svých snů.

Sluneční konjunktura Pluto vám přinese velkou slávu a uznání na konci 20. až počátkem 30. let. Váš úspěch zde je založen na tvrdé práci a odhodlání dotáhnout každý projekt až do konce. Budete motivováni touhou dostat v životě to, co chcete.

Sluneční konjunkt Pluto zvyšuje vnitřní touhu a sílu dosáhnout. Je to silná kombinace, která člověku propůjčí vnitřní sílu, která mu může pomoci dosáhnout v životě více.

Spojení Slunce a Pluta v natálním diagramu je silným indikátorem charakteru jednotlivce. Je velmi obtížné někoho uvést v omyl s tímto aspektem v jejich rodném žebříčku, protože díky tomu je člověk skvělý při čtení ostatních. Toto umístění v grafu naznačuje, že osobnost člověka může být změněna vnímáním očekávání ostatních.

Sun Conjunct Pluto je jednou ze smrtících kombinací, když spojíme ohnivý impuls Slunce s vášní a intenzitou Pluta. Představuje silnou osobu, která může být agresivní při dosahování svých cílů.

Optimismus, ambice a silné odhodlání jsou klíčovými atributy umístění Pluta na Slunci. Mezi kladné vlastnosti patří zvládnutí sebekázně a osobní moci. Tato osoba bude vynikajícím vůdcem.

S Sun Conjunct Pluto ve vašem grafu je vysoká pravděpodobnost úspěchu, moci a slávy. Aby bylo možné plně těžit z tohoto úžasně pozitivního vlivu, nesmí nikdo zneužívat jejich autoritu nebo postavení.

Aspekt Sun Conjunct Pluto projevuje velké osobní ambice a snahu, ale někdy na úkor ostatních. Tento aspekt naznačuje radikální životní změny, které zahrnují nějaký náboženský nebo filozofický základ.

Sluneční konjunkt Pluto vytváří mocnou, i když poněkud tajnůstkářskou a uzavřenou postavu. Mohou být mocně majetní na svém území a jsou schopni velké krutosti vůči komukoli, kdo je považován za narušitele jejich vnitřní země.

Jsou zruční v tom, jak přimět ostatní, aby se postavili na špici, a byli by dobří v tvrdé politice nebo psychologii. Možná vynikají v oblastech, kde je potřeba síla - velení armády, bezpečnostní pracovníci v nebezpečné práci, sport (zejména ragby), kde je agresivita podporována nebo nutná.

Význam tranzitu Pluto spojující Slunce

Během tranzitu Pluto Sun Conjunct Pluto může vaše osobnost projít radikální změnou, která může být k lepšímu i k horšímu, podle toho, jak na to reagujete.

Někteří lidé v tomto tranzitu budou ochotni se znovu objevit způsobem, který si nikdy předtím nepředstavovali. Ale bez ohledu na to, co s tím uděláte, tento tranzit bude mít důsledky, na které jste možná dosud nebyli připraveni.

Tranzit Pluta spojeného se Sluncem naznačuje, že i ti nej privilegovanější z nás mohou být nuceni se vypořádat s věcmi, jako je smrt nebo síly, které odebírají vše, co bylo až dosud považováno za samozřejmost. Není tak obtížné, aby tento efekt astrologických tranzitů vstoupil do hry, protože osobní problémy jej mohou velmi snadno soustředit.

Tranzit Pluto spojený se Sluncem je kombinací dvou silných planet ve vašem grafu. Lidé s tímto tranzitem pocítí nutkání provést ve svém životě změny, které pokud budou pozitivní, budou velmi přínosné a pokud negativní, mohou být katastrofální. Hlavním rysem tranzitu Pluta spojeného se Sluncem je změna - osobní a politické mají stejný potenciál.

Toto je mimořádný tranzit pro transformaci, osobní evoluci a vzkříšení. Osoba Pluto-Sun je extrémně usilující o úspěch a uznání ve své kariéře nebo při hledání zvláštního zájmu nějakého druhu.

Pokud nedostanou příležitosti z žádného směru, vytvoří je ze vzduchu. Tento cyklus by měl udělat velký pokrok při dosahování cíle.

Teď jsi na řadě

A teď bych vás chtěl slyšet.

Máte ve svém natálním nebo synastrickém grafu sluneční konjunkt Pluto?

Co si myslíte, že tento aspekt znamená?

Zanechte prosím komentář níže.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články