7 užitečných modliteb za milosrdenství při cestování, milost a ochranu

Fotografie cestovatelských milosrdenství

V tomto příspěvku se s vámi podělím o své oblíbené modlitby za milosrdenství a ochranu na cestách.Ve skutečnosti:Tyto modlitby mě bezpečně zavedly do mého cíle na dlouhých cestách po celém světě a dokonce i na krátkých silničních výletech poblíž mého rodného města. Doufám, že vám poskytnou ochranu i na vašich cestách.

Jste připraveni naučit se silnou modlitbu milosrdenství z cestování?Začněme.

Modlitba za milosrdenství za cestování na dlouhou cestu (Žalm 121: 7–8)

Pane, prosím, poskytni mi milosrdenství při cestování a ochraň mě na mé cestě před vším zlem. Bdí nad mým životem a zachovává mou duši. Buďte se mnou od chvíle, kdy vykročím předními dveřmi, a dokud se nevrátím. Nyní i navždy. Amen.

Modlitba za milosrdenství od Boha při cestování (Žalm 145: 8–9)

Pane, jsi tak laskavý a plný soucitu. Prosím, buďte se mnou, pokud se na mé cestě setkáte s neštěstím. Děkuji, že jste pomalí k hněvu a přetékali milosrdenstvím, pokud cestou špatně odbočím. Jste ke všem hodní. Všechno, co děláte, je plné milosti. Amen.

Modlitba anděla strážného za cestování

Všemohoucí a milosrdný Bože, který jsi pověřil své anděly, aby nás vedli a chránili, přikaž jim, aby byli našimi vytrvalými společníky od našeho vycházení až do našeho návratu; aby nás oblékli jejich neviditelnou ochranou; chránit nás před veškerým nebezpečím srážky, požáru, výbuchu, pádů a pohmožděnin; a nakonec, když nás uchránil před vším zlým, a zvláště před hříchem, aby nás zavedl do našeho nebeského domova. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba k Panně Marii hlavní silnice

Ó paní dálnice, buď s námi na naší cestě, protože všechny tvé cesty jsou krásné a všechny tvé cesty jsou mír. Bože, který s nevyslovitelnou prozřetelností vládne a vládne světu, dopřej nám, svým služebníkům, na přímluvy naší bdělé matky, abychom byli chráněni před veškerým nebezpečím a bezpečně dopraveni na konec naší cesty. Amen.

Jednoduchá modlitba za milosrdenství při cestování

Ve jménu Boha jdu na tuto cestu. Bůh Otec ať je se mnou, Bůh Syn mě chrání a Bůh Duch Svatý je po mém boku. Amen.

Modlitba k patronu svatého Kryštofa, cestovateli

Drahý Svatý Kryštofe, chraň mě dnes při všech cestách po cestě. Uveďte varovný signál, pokud je nebezpečí blízko, abych mohl zastavit, dokud je cesta volná. Být u mého okna a nasměrovat mě skrz, když se vidění z ničeho nic rozostří. Vezmi mě bezpečně na určené místo, jako bys nosil Krista ve svém těsném objetí. Amen.

Modlitba motoristy

Dej mi, Pane, pevnou ruku a pozorné oko. Aby nikdo nebyl zraněn, když jdu kolem. Dáš život, modlím se, aby žádný můj čin nesňal ani nezkazil tvůj dar. Chraňte ty, drahý Pane, kteří mi dělají společnost, před zlem ohně a veškerou pohromou. Nauč mě používat auto pro potřeby ostatních; Nenechte si ujít ani lásku k nepřiměřené rychlosti, krásu světa; abych tak mohl s radostí a zdvořilostí jít svou cestou. Svatý Kryštof, svatý patron cestovatelů, chraň mě a bezpečně mě přived k mému osudu. Amen.

Význam cestovních milostí

Pojem milosrdenství na cestách se v bibli neobjevuje, ale existují stovky příkladů toho, jak Bůh projevuje milosrdenství ostatním. Milosrdenství je Boží soucit nebo starost o nás, přestože je v jeho moci nás potrestat nebo ublížit.

Modlitba o milosrdenství za cestování se říká za někoho, kdo jede na výlet nebo začíná velkou cestu. V 19. století se tyto modlitby běžně vyslovovaly za misionáře, kazatele a dobrovolníky, kteří cestovali jménem církve. V té době bylo cestování nebezpečné a nepředvídatelné.Dnes se modlí za milosrdenství při cestování za každého, kdo se vydává na cestu, ať už letadlem, vlakem, autem, lodí nebo dokonce pěšky.

Přestože je cestování jednodušší a rychlejší než v 19. století, kdy se tento termín stal populárním, v cizích zemích stále existuje mnoho nebezpečí. Boží ochranu nyní potřebujeme více než kdy jindy a prosíme o jeho milost modlitbou.

Teď jsi na řadě

A teď vás chci slyšet.

Jaké modlitby říkáte za milosrdenství při cestování?

Jste vy nebo někdo, koho znáte, na výlet a potřebujete, aby na něj dohlížel Bůh?

Ať tak či onak, dejte mi vědět zanecháním komentáře níže hned teď.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články