Jupiter ve znamení Štíra a osobnostní rysy

Jupiter ve Štíru jednotlivci jsou vysoce intuitivní, efektivní a efektivní. Když to máte, chlubte se tím! Jupiter ve Štíru rád dělá prohlášení s dramatickým vzplanutím.Jsou to rození vůdci a ambiciózní jednotlivci. Jsou to lidé, kteří bleskurychle vystoupají na firemní žebříček a stanou se známými jako osobní ředitelé.Jsou citliví, velkorysí a loajální, s vášnivou povahou. Toto rozšíření vašeho smyslu pro zodpovědnost a porozumění vytvoří příležitosti, z nichž budou mít prospěch všichni zúčastnění.Co znamená Jupiter ve Štíru?

Jupiter ve Štíru je výkonná kombinace a zdůrazňuje kvality Jupitera i Štíra.

Věrnost a nadšení Jupitera odpovídá intenzitě Štíra - výsledek? Člověk, který je schopen velkých, úžasných věcí.The planeta Jupiter představuje hodnoty, morálku, etiku, aspirace a náboženství. Ve Štíru představuje Jupiter vaši vášeň a smysl.

Osobnost Jupitera ve Štíru je poháněna hlubokou touhou porozumět většímu smyslu života.Máte schopnost vidět skrz fazetu předstírání do toho, na čem opravdu záleží. Neděláte věci na lehkou váhu a jste nadšení pro všechno, co děláte.

Pokud jste nezadaní, můžete poprvé vyzkoušet závazný vztah nebo zjistíte, že se váš stávající vztah prohlubuje. Pokud jste v partnerství, budete se o sebe opírat více než kdykoli předtím a budete se plně věnovat tomu, aby věci fungovaly a udržovaly je.

Mnoho astrologů věří, že Jupiter ve Štíru může přinést vysoké ambice, větší touhu po životě a zvýšenou touhu po slávě. Obecně může Jupiter ve Štíru znamenat více svědomitosti.

Jak se Jupiter přesune do Štíra, získáme moudrost ze životních zkušeností. Je to silný čas na přijetí naší vnitřní síly a víru v to, že můžeme ve svém životě vytvořit pozitivní změnu.

Tento skvělý čas nabízí příležitost růst jako jednotlivci a objevit hlubší smysl našich životů.

Jupiter ve Scorpio Woman

Žena Jupiter ve Štíru je kreativní a inteligentní. Má velitelskou přítomnost a může být středem pozornosti, ať jde kamkoli.

Je velmi ambiciózní a intenzivně oddaná svým osobním cílům. Cítí se zapálená pro všechno, co v životě dělá.

Její žárlivost a prudké instinkty z ní mohou v konfrontaci udělat nebezpečného nepřítele. Ale také to z ní dělá stálou přítelkyni, která miluje s naprostou oddaností.

Je silná vůle, intenzivní a velmi soutěživá. Má dobrý smysl pro humor, ale dokáže být sarkastická.

Její intenzita a oddanost jejímu umění z ní činí vynikajícího boxera nebo hudebníka a sama se může stát umělkyní.

Svými činy a způsobem myšlení ukazuje velkou moudrost. Je mistrem v tom, jak se dostat na cestu, a přesvědčit ostatní, aby se přidali k jejím přáním.

Nebude mít žádné kompromisy ohledně hodnocení nedostatků a nedostatků člověka, což z ní činí vynikající soudkyni charakteru.

Je dominantní, silná a řízená. Má rozhodnou vůli a ví, co od života chce.

Se svou silnou mentalitou a odhodláním může snadno dosáhnout jakéhokoli cíle. Její silná intuice jí pomáhá činit vhodná rozhodnutí rychle a efektivně řešit mnoho problémů.

Žena Jupiter ve Štíru má úžasné schopnosti pro intenzivní výzkum, který ji vede k odpovědím nebo myšlenkám, které hledá, o jakémkoli předmětu, kterému se věnuje.

Má tak krásné výrazné oči. Hořící pohled je to, co můžete očekávat od ženy narozené v tomto znamení zvěrokruhu.

Tyto ženy jsou velmi intenzivní a tajemné, přesto jsou také nezávislými mysliteli. Jsou plní vášně a s tím spojený velký magnetismus, který z nich dělá dobrého vůdce.

S touhou dominovat budou ženy Jupitera ve Štíru tou nejlepší milenkou, jakou si kdokoli může kdy přát. Tato kombinace vlastností činí tyto ženy velmi zajímavými, s nimiž je možné mluvit a poznávat je.

Jupiter v tomto znamení vám poskytne pozitivní a silný pohled na život. Je velmi rozumná, vyrovnaná a má silný smysl pro integritu. Je to skvělá kamarádka, protože je tu vždy pro tebe, když to potřebuješ.

Je vážnější, intenzivnější, hlubší a s větší vášní pouta k lidem, se kterými se setkávají. Žena Jupiter ve Štíru má všechny tyto vlastnosti, ale jejím hlavním zájmem je dozvědět se co nejvíce o ostatních, vytvořit silné vztahy, které pomohou druhým stát se úspěšnými a růstem.

Žena s tímto umístěním je často hluboce tajemná, dokonce i pro její nejbližší. Dokáže zůstat chladná a klidná a přitom být vyrušována. Je nepravděpodobné, že bude mluvit o svém emocionálním životě nebo prozradit intimní detaily svých vztahů.

Tato žena však bude extrémně loajální ke své rodině nebo významnému partnerovi a obvykle velmi chrání lidi, kteří mají v jejím životě smysl.

Tato žena se málokdy rozhoduje unáhleně, ale o silných názorech mlčí, dokud nemá příležitost je hluboce zvážit. Málokdy očekává nebo žádá o pomoc ostatní, pokud to opravdu není nouzová situace nebo tam

Žena Jupiter ve Štíru má o ní nádech tajemství. Je pro všechny záhadná, protože své skutečné pocity drží na uzdě.

I když někomu důvěřuje natolik, že dokáže vypustit některé z těch nahromaděných emocí a myšlenek, stejně k té osobě nebude úplně upřímná. Necítí se pro ni bezpečné nechat to všechno venku.

Je jako sopka přetékající magmatem a horkou roztavenou lávou - sotva ji obsahuje, ale alespoň je na ní víko.

Jupiter ve Scorpio Man

Muž narozený s Jupiterem ve Štíru má dominantní povahu a citlivě přistupuje ke všem situacím. Často jsou zahlceni vším, co se děje kolem nich, a to dělá jejich život chaotickým.

Když je však Jupiter ve Štíru, je podvědomě pravděpodobnější, že je přitahují spíše negativní věci než pozitivní.

Je silný a zodpovědný. Je pravděpodobné, že bude ke svému partnerovi něžný a starostlivý. Je také spolehlivým partnerem.

Lidé narození s Jupiterem ve Štíru jsou velmi loajální, a pokud jsou s jejich partnery nějaké problémy, mohou svou vytrvalostí cokoli napravit.

Pozitivně hodnotí život. Je zodpovědný a pracovitý, což z něj dělá důvěryhodného a spolehlivého.

Se svým náhlým úsudkem netoleruje žádné lži ani podvádění. Má dar přitažlivosti vůči opačnému pohlaví, se kterým je nejvěrnější.

Muž Jupiter ve Štíru je citlivý, silný a kreativní. Je velmi ambiciózní, intelektuální a možná dokonce posedlý hledáním pravdy.

Toto je velmi silné umístění, které přináší mnoho pozitivních změn v životě těch, kteří se narodili s Jupiterem ve Štíru, a přináší několik vzrušujících příležitostí.

Jejich intenzivní vášně a oddanost svým cílům jsou obdivuhodné vlastnosti. Mají také silný pocit vlastní hodnoty, schopnost vytěžit ze života maximum a osvěžující ochotu riskovat.

Pro ty, kteří vědí, jak se s ním spřátelit, je to velkorysý a loajální přítel s velkým oceněním jemnějších věcí v životě.

Jupiter ve významu Scorpio Transit

Jupiter ve hře Scorpio vám může pomoci poznat nové lidi, zvládnout více práce a růst v osobních vztazích. Příštích několik let může poskytnout jedinečnou sadu příležitostí k růstu.

Vzhledem k tomu, že Jupiter vládne štěstí a expanzi, Jupiter ve Štíru naznačuje, že štěstí může být na vaší straně a pozitivní věci vám přijdou do cesty.

Během tohoto tranzitu máte silnou vůli, brilantní a intenzivně soukromé. Je to magnetický tranzit, který vám dává sílu ovlivňovat ostatní, takže ji pomocí své moudrosti a soucitu nasměrujte lidi k jejich vyššímu účelu.

Jupiter ve Štíru je intenzivní a potenciálně nebezpečné období, ale také kreativní, dynamické a potenciálně přínosné.

Pro ty, kterým se podaří udržet své životy v silném narušení tímto dlouhotrvajícím tranzitem, přináší hlubší porozumění temnotě, intenzitě a složitosti, které v lidské přirozenosti existují.

Bude také zahrnovat novou úroveň povědomí o temnějších stránkách jakéhokoli prostředí nebo organizace/ideologie, s níž je jedinec zapojen.

Tento historický tranzit přinese dlouho očekávanou éru obecného optimismu a postupný planetární posun ke kreativním vizionářským myšlenkám.

Posílí vaše spojení s realitou toho, co se kolem vás doopravdy děje, a zároveň podpoří změnu prostřednictvím souběžné akce, odvahy a duchovní regenerace.

Teď jsi na řadě

A teď bych vás chtěl slyšet.

Je váš porodní Jupiter ve Štíru?

Co toto umístění vypovídá o vaší osobnosti?

Zanechte prosím níže uvedený komentář a dejte mi vědět.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články