5 zázračných modliteb za výhru v loterijním jackpotu

Ilustrace loterijních modlitebV tomto příspěvku objevíte několik zázračných modliteb za výhru v loterii. Bůh řekl, že pokud něco chceš, zeptej se a bude to dáno (Matouš 7: 7).Ve skutečnosti:Mnoho lidí vyslyšelo své loterijní modlitby poté, co jim Bůh požehnal jackpotem Mega Millions nebo výherními čísly Powerball.

Jste připraveni naučit se modlitbu a vyhrát velké peníze?Začněme!

Kolik procent výherců loterií se pokazilo?Modlitba za výhru v loterijním jackpotu

Pán,
Máš to na starosti.
Můžete si dělat, co chcete.
Jsem tvůj nejvěrnější sluha,
dobrý a věrný.
Připraveni na nový úkol.
Připraveni postarat se o své bohatství.
Připraveni ji pěstovat.
Dávej podle mých schopností.
Byl jsem věrný několika věcem.
Udělej ze mě vládce mnoha věcí.
Nechte mi 5 pytlů zlata.
Udělám z toho 10.
Ukaž mi svou důvěru.
Ukaž mi znamení.
Nech mě vyhrát loterii.
Ukážu mi svoji hodnotu.
Dovolte mi, abych vám přinesl slávu.
Říkáš, že kdo má,
dostane více.
Kdo nemá,
bude jim to vzato.
Vše, co potřebuji, mám v Ježíši Kristu.
Dej mi prosím víc.
Ve tvém jménu se modlím.
Amen.

Modlitba za vítězství v loterii Mega Millions

Čísla losování loterie

Otče náš v nebesích, vždy jsi tu pro mě byl a musím tě znovu požádat o pomoc. Každé úterý a pátek večer někomu požehnáte jackpotem Mega Millions. Jsem pokořen vaší velkorysostí a hojností v tomto světě. Žádám vás, abyste poslali anděla do studia WSB-TV v Atlantě ve státě Georgia, kde se koná kresba Mega Millions. Nechte anděla nakreslit těchto 5 čísel a Megaball:

[Přečtěte si nahlas čísla losů]

Vězte, že se chci o výhry podělit s těmi, kteří to nejvíce potřebují. Jackpot použiji k tomu, abych vás všemi způsoby oslavil. Ve tvém jménu se modlím. Amen.

Powerball loterijní modlitba

Pane, dnes bych se chtěl modlit k 25. kapitole Matouše, veršům 14 až 30. Jsem tvůj věrný služebník, připravený postarat se o tvé bohatství. Každou středu a sobotu někomu svěříte jackpot Powerball. Jak velkorysí jste! Byl jsem věrný malému množství peněz, které vydělávám ve své práci. Jsem připraven převzít odpovědnost za větší bohatství. Během losování Powerball prosím vyberte tato čísla:

[Přečtěte si nahlas čísla losů]

Pane, žádám, abys dával podle mých schopností. Dejte mi 1 pytel zlata a já ho proměním na 2 pytle. Dej mi 5 pytlů a já ti přivezu dalších 5. Ve jménu Ježíše se modlím. Amen.

Modlitba loterie Páně

Otče náš, jenž jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá,
na zemi, stejně jako v nebi.
Dej nám tohleloterijní jackpot.
A odpusť nám naše dluhy,
jak odpouštíme našim dlužníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého.
Neboť tvé je království,
a moc a sláva,
navždy. Amen.

Modlitba k získání velkých peněz

Hrací automat v kasinu

Nebeský Otec,
jsi tak velkorysý.
Naplňuješ mé srdce
a duše úplně.
Přetékám tvou láskou,
laskavost a milost.
Každý den tvrdě pracuji, abych vám přinesl slávu.
Dávám veškerou svou energii ostatním
aniž byste čekali něco na oplátku.
Můj bankovní účet je však prázdný.
Sdílejte prosím velkou částku peněz
se mnou a mojí rodinou.
Vaše peníze pomohou tolika lidem
a zmírnit stres, který každý měsíc cítím.
Věz, že jsem tvůj
dobrý a věrný sluha.
Ve jménu Ježíše.
Amen.

Teď jsi na řadě

A teď bych vás chtěl slyšet.

Které loterijní hry hrajete?

Co byste dělali, kdyby vaše modlitba za výhru v loterii byla vyslyšena?

Ať tak či onak, dejte mi vědět zanecháním komentáře níže hned teď.

p.s. Přemýšleli jste někdy o tom, jaká budoucnost čeká váš milostný život?

Zajímavé Články